Đóng

CI

Thông tin thị trường

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi Thay đổi(%)

Thông báo

Tin tức

Thông báo

OTP

 

OK Cancel


Qúy khách có muốn truy cập vào hệ thống mà không cần đặt lệnh?

OK

Đăng ký xác thực

 

Vui lòng đăng ký chữ ký số theo các bước sau:
1. Xác thực người dùng bằng số định danh và mật khẩu của tài khoản với OTP.
2. Chọn chữ ký số để đăng ký.

(Quý khách vui lòng chỉ đăng ký sử dụng chữ ký số được cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ của Việt Nam)

 

OK Cancel

Tải Plugin

 

Tải về và cài đặt công cụ ký điện tử (Bạn cần chạy lại trình duyệt để hoàn tất quá trình cài đặt).

Tải về công cụ ký điện tử (Plugin) của VNPT hoặc Tải về công cụ ký điện tử (Plugin cho Mac OS) của VNPT.

 

Window Mac OS Cancel

OTP

 

OK Cancel

Đóng

 


thay đổi mật khẩu

Bạn đăng nhập lần đầu tiên.
Vui lòng thay đổi Mật mã đăng nhập V-pro & V-Web để sử dụng dịch vụ.
Mật khẩu mới phải từ 6~8 ký tự bao gồm chữ số và chữ cái (viết thường)

OK CANCEL